אודות

  • ועדת שרים פתוחה הוא פרויקט שנועד לחשוף את דפוס ההצבעה של השרים בועדת השרים לענייני חקיקה.
  • וועדת שרים לענייני חקיקה היא וועדת שרים בה נקבעת עמדת הקואליציה לגבי הצעות החוק המוגשות בכנסת. מכיוון שלקואליציה יש רוב מובנה בכנסת, וועדת השרים לענייני חקיקה משמשת כ"שומר הסף" לכל תהליך החקיקה בישראל. כיום, וועדת השרים מתנהלת בחוסר שקיפות קיצוני ואין לציבור גישה לדפוס ההצבעה של שרי הוועדה או אפילו לפרוטוקול הוועדה. הסדנא לידע ציבורי שמה לעצמה למטרה זה זמן רב לקדם את השקיפות בוועדה, ועיקר המאמצים נעשו בתחום קשרי הממשל.
  • עם מינוי ציפי לבני לשרת המשפטים, המכהנת כיו"ר ועדת השרים לענייני חקיקה, נראה היה כי יחולו שינויים משמעותיים במדיניות הוועדה אך מאמציה של לבני לא העלו פרי וכיום אין בוועדה רוב להחלת שקיפות בדיוני הוועדה. זאת בתואנה שיש לעגן את המדיניות בתקנון הממשלה ולא בחקיקה, אך נכון לעכשיו השינוי בתקנון הממשלה מתעכב שוב ושוב. יש לציין כי שרי "יש עתיד" מתנגדים למדיניות השקיפות מחשש ל"פופוליזם" בהתנהלות הוועדה.

תנאי שימוש

  • השימוש באתר על אחריות המשתמש בלבד.
  • כל המידע באתר מבוסס על הודעות שרים שחשפו את הצבעותיהם.
  • באופן כללי, אל תעשו דברים לא חוקיים או לא נחמדים.
  • על כל פרסום (מקוון או לא מקוון. לרבות עיתונים, בלוגים, אתרים) המשתמש בנתונים מהאתר, לציין זאת. אם מדובר בפרסום מקוון - עליכם לקשר לאתר ועדת שרים פתוחה. בשום אופן אין ליצור מצג כאילו "ועדת שרים פתוחה" או מי מטעמה מקבל את המסקנות העולות מהניתוח שלכם, או תומך באופן כלשהו בפרשנות שלכם לנתונים.